header banner
Default

Dit is hoe u FAT32 formateert


FAT32 is een bestandssysteem, net als NTFS. Anno Windows 11 is FAT32 een serieus verouderd bestandssysteem en normaal gesproken gebruik je dat niet meer. Alleen er zijn nog allerlei apparaten die echt een opslagapparaat nodig hebben dat met FAT32 is geformatteerd. We leggen uit hoe FAT32 formatteren precies werkt.

We gaan aan de slag met de tool Rufus, die je vast en zeker weleens hebt gebruikt om een bootable usb-stick te maken. Met op die bootable usb-stick wellicht een visusscanner of de Windows 10-installatieprocedure? We gaan datzelfde Rufus nógmaals gebruiken, maar nu om zo’n bootable usb-stick (of een willekeurig ander verwisselbaar opslagapparaat) met FAT32 te formatteren. En wel zodanig dat het altijd werkt! Eventueel nog met een extra kwaliteitscontrole van het opslagapparaat in kwestie.

Niets om te booten

VIDEO: USB-drive groter dan 32 GB formatteren naar FAT32
Britec09

Als je Rufus hebt gedownload en gestart, dan begin je met de sectie Eigenschappen van drive. Als eerste selecteer je bij de optie Apparaat het op de pc aangesloten externe opslagapparaat dat je met FAT32 wilt formatteren. Bij de optie Opstartselectie kies je voor Niet opstartbaar. De optie Partitie-indeling wordt ingesteld op MBR (Master Boot Record).

Dit voorwerk is sowieso nodig om Rufus te vertellen dat er niets is om te booten. Dat is logisch, want we willen een kaal FAT32-opslagapparaat overhouden. Let even op het vinkje bij USB-harde schijven weergeven, want daarmee kun je voorbij alléén de usb-sticks kijken; maar dan wel goed opletten …

Netjes FAT32 formatteren

VIDEO: Hoe u een externe schijf formatteert naar FAT32
Online Tech Tips

Nu gaan we het gekozen externe opslagapparaat netjes met FAT32 formatteren. Dat doen we via de sectie Opties voor formatteren. Bij de optie Volumelabel geef je het opslagapparaat een handige naam; bijvoorbeeld VAKANTIE21. Bij de optie Bestandssysteem kies je uiteraard voor FAT32. De optie Clustergrootte kun je op de standaardwaarde laten staan; dat is 16 kilobyte.

Twee controleslagen

VIDEO: Hoe u elke schijf kunt formatteren als FAT32
TROYPOINT

Met het bovenstaande is in principe alles gedaan wat nodig is voor een formattering met FAT32 en niets belet je om nu al op de knop STARTEN te klikken. Maar als je wat extra tijd kunt/wilt nemen, dan kun je een controleslag inbouwen.

Haal hiervoor de Geavanceerde opties voor formatteren tevoorschijn. Verwijder het vinkje dat voor de optie Snelformatteren staat. Plaats een vinkje voor de optie Apparaat controleren op slechte blokken en kies voor 2 rondes.

Starten en meekijken

VIDEO: Format USB to FAT32 - Quick Guide
Chris Waite

Bij de sectie Status klik je op de knop STARTEN en je maakt van de gelegenheid gebruik om eventjes mee te kijken. Sowieso is het interessant om te zien hoe de controle van de Slechte blokken verloopt: grondig dus. Met als uiteindelijk resultaat een als betrouwbaar getest en met FAT32 geformatteerd opslagapparaat waarmee je overal terechtkunt. En ook reuze prettig om te weten dat je je spulletjes goed op orde hebt!

Sources


Article information

Author: Darrell Lowe

Last Updated: 1704673082

Views: 590

Rating: 4.2 / 5 (107 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Darrell Lowe

Birthday: 1936-02-06

Address: 61984 Timothy Turnpike, North Nancy, UT 03462

Phone: +4842319793899393

Job: Article Writer

Hobby: Woodworking, Card Games, Tea Brewing, Bowling, Tennis, Horseback Riding, Surfing

Introduction: My name is Darrell Lowe, I am a spirited, striking, frank, unguarded, Gifted, dedicated, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.