header banner
Default

For skjult reklame på sociale medier er kendte influencere blevet anklaget af politiet


Forbrugerombudsmanden har undersøgt skjult reklame. Flere populære profiler på sociale medier står nu til bøder.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen har valgt at politianmelde fire influencere for skjult reklame. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Hvis man får penge eller produkter for at promovere et firma på sociale medier, skal man markere det tydeligt som reklame. Men det er der en stribe populære profiler, der ikke har fået gjort, og nu bliver fire af dem politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.

Samtidig får ti andre en advarsel, en såkaldt indskærpelse, for ikke at markere reklame ordentligt.

- Jeg ser med stor alvor på overtrædelser af forbuddet mod skjult reklame, for der må ikke være tvivl om, hvornår vi som forbrugere møder markedsføring. Vi vil derfor fortsat have fokus på at håndhæve forbuddet mod skjult reklame, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

De såkaldte influencere har tusindvis af følgere på sociale medier som Youtube eller Instagram, og det gør dem interessante som reklamesøjler. De kaldes influencere, fordi de antages at have indflydelse på, hvilke produkter og tjenester, deres mange fans bruger.

Og der er mange penge i reklamerne. Der er de seneste år opstået en hel branche af agenter og markedsføringsfirmaer, der tjener millioner på at repræsentere influencere og sørge for kontakt til annoncører.

37 profiler undersøgt

VIDEO: What is an Influencer? | Influencer Marketing Explained
Pulse Advertising

Politianmeldelserne kommer, efter Forbrugerombudsmanden har undersøgt 37 konkrete influenceres kommercielle opslag på sociale medier og taget stikprøver fra en række profiler med over 100.000 følgere.

En række af dem har ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådt markedsføringsloven. Det er eksempelvis sket, fordi der er brugt uklare ord som for eksempel ”spons” eller ”ad” i stedet for ”reklame”, eller reklamemarkeringen har stået i bunden af et opslag, hvor det er svært at se for brugerne. Det er også sket, at influenceren blot har skrevet firmaets navn i stedet for at skrive, at det er en reklame for firmaets produkt.

- Vi skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor skal influenter sørge for, at det er tydeligt, når der er tale om en reklame og ikke blot en personlig anbefaling til deres følgere. Det gælder for eksempel også for Instagram Stories, hvor hvert enkelt opslag med reklame tydeligt skal fremstå som reklame, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Skjult reklame gør os ukritiske

VIDEO: 5 Top Influencer Marketing Examples to Get Inspired
Influencity · Influencer Marketing

Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i forbrugernes interesseorganisation, Forbrugerrådet Tænk, er tilfreds med, at der nu for alvor sættes ind over for skjult reklame på sociale medier.

- Når Forbrugerombudsmanden politianmelder, så er det for at statuere et eksempel og sige til hele branchen, at det her er noget, vi tager alvorligt. Det er ikke omkostningsfrit at overtræde reglerne, siger han.

Selvom undersøgelsen også peger på, at mange har styr på markedsføringsreglerne, så mener Forbrugerrådet Tænk, at der i for lang tid har hersket en tilstand af lovløshed på sociale medier.

- Det godt og rigtigt, at forbrugerombudsmanden prioriterer det her område. For reklamerne rykker i stigende omfang over på sociale medier, siger Vagn Jelsøe.

Når en influencer laver et opslag eller en video med et betalt budskab, så gør de brug af den tillid, vi har til dem. Derfor er det er vigtigt, at vi som forbrugere kan gennemskue, hvornår noget er reklame, lyder det fra vicedirektøren.

- Når noget ikke fremtræder som reklame, men blot som personer, vi godt kan lide, der giver os et godt råd, så lytter vi til det på en helt anden, ukritisk måde, siger Vagn Jelsøe.

Det fremgår ikke af Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse, hvem der er blevet politianmeldt.

Sources


Article information

Author: Annette Wilson

Last Updated: 1703536803

Views: 963

Rating: 4.5 / 5 (35 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annette Wilson

Birthday: 1972-01-27

Address: 883 William Streets Suite 965, Nguyenport, MA 93137

Phone: +3630534647071897

Job: Computer Programmer

Hobby: Billiards, Mountain Climbing, Playing Piano, Card Games, Playing Guitar, Pottery, Stargazing

Introduction: My name is Annette Wilson, I am a ingenious, cherished, receptive, strong-willed, clever, proficient, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.