header banner
Default

Netflix zal het hoofdeigenaaraccount controleren om buitenshuis gebruik te verifiëren


Table of Contents

  Je kunt het pertinente onzin noemen maar zo werkt het wel. Dat jij het er misschien niet mee eens bent betekent niet dat het niet zo werkt. Juist in civielrechtelijke zaken wordt de abonnementhouder aansprakelijk gehouden. Bij strafrechtelijke zaken moet men het delict bewijzen.
  Het is wat anders als je een open verbinding aanbiedt, bijv. als café-eigenaar.

  Je hoeft geen cafe eigenaar te zijn om een open verbinding an te bieden, ik heb dat als particulier jaren lang gedaan. Net snel genoeg om een webpage te bekijken en e-mail zonder grote bijlagen, dus niemand die het in zijn hoofd heeft gehaald om te downloaden in al die jaren (ik heb iig nooit meldingen gehad).

  Het is een wat vreemde constructie, maar als je een open verbinding aanbied kan je je op een uitspraak van het EU hof beroepen (of gewoon op de nederlandse wet waar dat ook expliciet in staat)dat je een access provider bent en niet aansprakelijk.

  Je hebt inderdaad een punt dat het op huisgenoten schuiven niet werkt, ook op basis van een uitspraak van het EU hof. Maar dat kan je dus makkelijk omzeilen door ook open wifi aan te bieden.

  Edit: Overigens heeft de wet het nergens over wifi aanbieden, een hotel dat in elke kamer een rj45 connector aanbiedt is juridisch niet anders dan een hotel dat zijn gasten wi-fi aanbiedt.

  In een studentenhuis kan je dus prima open Wi-Fi en bedraag internet aanbieden aan alle bewoners en als je je dan maar niet bemoeit met wat die bewoners verder doen op dat internet dan ben jij niet verantwoordelijk.

  Beperk je jouw publiek niet, bijvoorbeeld tot de bewoners van dat huis, dan moet je de dienst registreren en aan de telecom wetgeving voldoen en je netwerk tapbaar maken etc...

  Mijn wifi netwerk indertijd dat ik aan de buren aanbood die destijds nog geen internet en smartphones hadden voldeed prima aan de regels: open dienst voor een beperkte groep. Probleem voor BREIN dat het verkeer via hetzelfde IP adres gerouteerd werd als mijn eigen internet.

  Mijn latere netwerk wat echt helemaal open was voor iedereen die in range was, was dus eigenlijk illegaal. Maar niet iets waar Brein wat aan had, maar ik had het feitelijk moeten registreren met alle gevolgen die daar bij horen (incl wederom niet verantwoordelijk voor gebruikers)

  In conclusie is het dus pertinente onzin dat jij verantwoordelijk bent als houder van een verbinding als je die openstelt. Je bent juist vcerantwoordelijk als je dat niet doet, waarbij het EU hof in ieder geval al heeft aangegeven dat de vinger naar gezinsleden of huisgenoten wijzen niet wewrkt, dan moet je bewijzen dat zij het waren. De buren zijn echter geen huisgenoten en in een studentenwoning is een mede student die en andere kamer huurt ook in die zin geen huisgenoot.

  [Reactie gewijzigd door Omega Supreme op 27 oktober 2022 22:12]

  Sources


  Article information

  Author: Scott Travis

  Last Updated: 1702574282

  Views: 905

  Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Scott Travis

  Birthday: 1936-01-19

  Address: USNV Harding, FPO AE 83376

  Phone: +4791081151431509

  Job: Biomedical Engineer

  Hobby: Kite Flying, Chocolate Making, Aquarium Keeping, Amateur Radio, Surfing, Motorcycling, Animation

  Introduction: My name is Scott Travis, I am a important, dedicated, welcoming, treasured, spirited, sincere, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.